Катіони шостої аналітичної групи

(самостійна робота)


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

Болотов В.В., Свєчніков О.М., Колісник С.В. та ін. Аналітична хімія. — Харків: Видавництво НФаУ Оригінал”, 2004. — 479 с.

Державна фармакопея України. — 1-е вид. — Х.: РІРЕГ, 2001. — 556 с.

Державна фармакопея України. — 1-е вид., допов. — Х.: РІРЕГ, 2004.

Коломієць І.В. Фізико-хімічні методи аналізу. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.

Луцевич Д.Д., Мороз А.С., Грибальська О.В. Аналітична хімія: підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Медицина, 2009. — 416 с.

Медична хімія: підручник / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.Я. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — К.: Медицина, 2010. — 496 с.

Медицинская химия: учебник / Под. ред. В.А. Калибабчук. — К.: Медицина, 2008. — 400 с.

Шляніна А.В. Практикум з аналітичної хімії — К.: Медицина, 2010. — 141 с.

Допоміжна

Гайдукевич О.М., Болотов В.В. Аналітична хімія: навч. посіб. — Х.: Основа, Вид-во НФаУ, 2000.

Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. — М.: Химия, 1989. — 447 с.

Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий та ін. — Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2002 — 448с.

Шевченко І.Л. Техніка лабораторних робіт. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 108 с.

Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт. — К.: Медицина, 2007. — 141 с.


6483907788459089.html
6483980425665418.html
    PR.RU™