Визначення місткості ринку.

Місткість ринку - можливий обсяг продажу товару при даному рівні цін за конкретний термін часу. При цьому відрізняють місткість потенційного, реального, цільового та зайнятого ринку.

Місткість потенційного ринку - це можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають потребу в них і виявляють інтерес до продукції фірми:

де Мп - місткість потенційного ринку; п - кількість потенційних споживачів;

qp - кількість закупівель продукції середнім потенційним споживачем;

p - середня ціна продукту.

Місткість реального ринку - це можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають потребу в них, виявляють інтерес до продукції фірми і мають змогу її придбати:

де Мр - місткість реального ринку; пг - кількість реальних покупців;

qr - кількість закупівель продукції середнім реальним покупцем.

На відміну від показника Мр (місткість потенційного ринку), який враховує всіх споживачів, які хотіли б придбати товар, показник Мр враховує лише тих, хто спроможний зробити це з огляду на ціну товару.

Місткість реального ринку товару в зовнішньоекономічній діяльності (Мр) розраховується за формулою

де В - національне виробництво певного товару;

З - залишки товарних запасів на складах підприємств-виробників країни;

І - обсяги імпорту;

Ін - обсяги непрямого імпорту (товар входить до складу інших товарів, що імпортуються);

Е - обсяги експорту;

Ен - обсяги непрямого експорту.

Місткість цільового ринку -- можливий обсяг продажу товарів в сегменті, який обслуговує фірма.

Місткість зайнятого ринку - обсяги продажу, які були досягнуті в минулому періоді.

Менеджерам з промислового маркетингу доцільно аналізувати ринковий попит за двома напрямами. Перший - це визначення загальної місткості ринку ТПП, яка визначає ринковий потенціал конкретного товару. Другий напрям передбачає визначення ймовірного рівня продаж, які фірма може очікувати залежно від умов, що склалися на ринку, та запланованих маркетингових зусиль. Збирання вихідних даних та вибір методу оцінювання місткості ринку зумовлені насамперед категорією ТПП.
6483706427711892.html
6483763395179565.html
    PR.RU™