ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Промислове підприємство викидає в атмосферу кілька забруднюючих речовин з концентраціями в приземному шарі Сi.

Потрібно:

1) визначити відповідність якості атмосферного повітря санітарно-гігієнічним нормативам;

2) оцінити ступінь небезпеки забруднення повітря.

Вихідні дані наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку

Ва-ріант Забруднюючі речовини, i Концентрація в атмосферному повітрі, Сi, мг/м3 Ва-ріант Забруднюючі речовини, i Концентрація в атмосферному повітрі, Сi, мг/м3
ацетон 0,45 вуглецю оксид 3,0
формальдегід 0,03 гексан 40,5
фенол 0,05 формальдегід 0,01
гексан 32,0 азоту діоксид 0,1
вуглецю оксид 2,0 вуглецю оксид 3,0
гексан 50,5 гексан 40,5
формальдегід 0,03 формальдегид 0,01
азоту діоксид 0,2 азоту діоксид 0,1
формальдегід 0,1 формальдегід 0,2
гексан 49,8 гексан 59,8
азоту діоксид 0,5 азоту діоксид 0,6
вуглецю оксид 3,4 вуглецю оксид 3,9
фенол 0,01 фенол 0,02
сірки діоксид 0,2 сірки діоксид 0,1
азоту оксид 0,05 азоту оксид 0,03
аміак 0,04 аміак 0,09
азоту діоксид 0,06 азоту діоксид 0,08
сірки діоксид 0,1 сірки діоксид 0,2
сірки триоксид 0,12 сірки триоксид 0,18
аміак 0,25 аміак 0,35
аерозоль сульфатної кислоти 0,11 аерозоль сульфатної кислоти 0,17
азоту діоксид 0,3 азоту діоксид 0,34
сірки діоксид 0,3 сірки діоксид 0,38
сірки триоксид 0,4 сірки триоксид 0,42
озон 0,12 азоту діоксид 0,09
азоту діоксид 0,15 сірки діоксид 0,46
гексан 105,7 фенол 0,21
фенол 0,25 азоту діоксид 0,09
формальдегід 0,5 формальдегид 0,95
сірки триоксид 0,3 сірки триоксид 0,76
аерозоль сульфатної кислоти 0,7 аерозоль сульфатної кислоти 0,8
азоту діоксид 0,1 азоту діоксид 0,17
азоту діоксид 0,05 аерозоль сульфатної кислоти 0,17
сірки діоксид 0,4 азоту діоксид 0,34
фенол 0,1 сірки діоксид 0,38
озон 0,22 сірки триоксид 0,42

Продовження таблиці 4.1

вуглецю оксид 0,3 формальдегид 0,8
ацетон 0,35 сірки триоксид 0,1
фенол 0,09 аерозоль сульфатної кислоти 0,3
гексан 43,2 азоту діоксид 0,07
Озон 0,15 аерозоль сульфатної кислоти 0,07
азоту діоксид 0,29 азоту діоксид 0,19
гексан 105,7 сірки діоксид 0,41
фенол 0,15 сірки триоксид 0,37

Для розрахунку індексу сумарного забруднення повітря (ІЗА) використовують формулу:

де Сi – концентрація i-ї забруднюючої речовини в повітрі;

n – кількість забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

ПДК (ГДКi) – середнєдобова ГДК i-ї забруднюючої речовин в атмосферному повітрі, мг/м3;

αi – константа, яка дозволяє привести міру шкідливості i-ї забруднюючої речовини зі шкідливістю сірки діоксида (таблиця 4.2).

Таблиця 4.2 – Значення коефіцієнта α для різних класів небезпеки

Клас небезпеки
Величина αi 1,7 1,3 0,9

Значення ГДК та їх клас небезпеки наведено у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – ГДК та клас небезпеки деяких забруднюючих речовин

Назва забруднюючої речовини ГДКс.с., мг/м3 Клас небезпеки
ацетон 0,35
формальдегід 0,012
фенол 0,003
гексан 60,0
вуглецю оксид 3,0
азоту діоксид 0,2
сірки діоксид 0,05
сірки триоксид 0,04
озон 0,03
аерозоль сульфатної кислоти 0,1
вуглецю оксид 3,0
аміак 0,04
азоту оксид 0,06

При відсутності ГДКс.д. в розрахунках використовується ГДКм.р. або ОБРВ.
Ступінь (міру) небезпеки забруднення атмосферного повітря визначити за допомогою таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 – Ступінь небезпеки атмосферного повітря в залежності від значення сумарного індексу забруднення повітря

ІЗА Умовна міра небезпеки забруднення атмосферного повітря
ІЗА ≤1 Повітря чисте
1< ІЗА ≤6 Повітря помірно забруднене
6< ІЗА ≤11 Висока небезпека забруднення атмосферного повітря
11< ІЗА ≤15 Дуже небезпечне забруднення
ІЗА >15 Надзвичайно небезпечне забруднення атмосферного повітря

Завдання № 2


6483502250332467.html
6483585458303573.html
    PR.RU™