Виконання доходної частини бюджету

За звітний 2013 рік до загального фонду бюджету району надійшло доходів в сумі 346048,1 тис.грн. при плані 345338,7 тис.грн., виконання складає 100,2 відсотки. По власних доходах план виконано на 103,3 відсотки, при плані 65056,0 тис.грн. фактично надійшло до бюджету 67197,0 тис.грн., або більше середньообласного показника на 2,8 відсотка. По районному бюджету надійшло 38021,9 тис.грн. при плані 37588,7 тис.грн., виконання складає 101,2 відсотка. По сільських та селищних радах при плані 27467,3 тис.грн. фактично надійшло 29175,1 тис.грн., виконання становить 106,2 відсотка. Виконання планових показників забезпечено по всіх податкових та неподаткових надходженнях.

За звітний рік з державного бюджету до бюджету району надійшло дотації вирівнювання в сумі 129449,2 тис.грн., що становить 100,0 відсотків до плану, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів надійшло 2537,3 тис.грн., тобто 100,0 відсотків.

З державного бюджету надійшло субвенції в сумі 129742,7 тис.грн. в тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню 16669,2 тис.грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 107689,8 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам в сумі 3769,4 тис.грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 184,6 тис.грн., на соціальну службу 1264,3 тис.грн., на придбання інсулінів 99,0 тис.грн. та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів 66,4 тис.грн.

З районного бюджету надано сільським та селищним радам дотації вирівнювання в сумі 11842,3 тис.грн. та інших субвенцій в сумі 503,4 тис.грн. Надійшло коштів до районного бюджету з бюджетів нижчих рівнів в сумі 2585,0 тис.грн. та інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 955,1 тис.грн.

В структурі доходів найбільшу питому вагу мають податок на доходи фізичних осіб та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 56187,2 тис.грн. при плані 54800,2 тис.грн., виконання плану складає 102,5 відсотка, в тому числі до районного бюджету надійшло 37458,1 тис.грн., виконання складає 101,0 відсоток, до сільських та селищних бюджетів надійшло 18729,1 тис.грн. при плані 17708,4 тис.грн., виконання становить 105,8 відсотка.

Фактичні надходження від справляння на території району плати за землю, що зараховується до сільських та селищних бюджетів склали 7918,3 тис.грн. при плані 7248,5 тис.грн., план виконаний на 109,2 відсотка.

За 2013 рік до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів 67197,0 тис.грн., що більше порівняно з 2012 роком на 3738,8 тис.грн. Збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб на 3411,0 тис.грн., податку на прибуток на 135,6 тис.грн., збору за спеціальне використання лісових ресурсів на 95,7 тис.грн., плати за землю на 406,9 тис.грн. Але разом з тим, зменшились надходження плати за користування надрами на 346,4 тис.грн. (спад надходжень від ПАТ «Любомирський вапняно-силікатний завод»), державного мита на 196,6 тис.грн. (внаслідок звернень фізичних осіб за оформленням документів на спадщину та дарування до приватних нотаріусів) та інших надходжень на 144,6 тис.грн. (проведено повернення до державного бюджету адміністративних штрафів та інших санкцій). (Додаток1).

Виконання плану за звітний період по власних доходах забезпечили 19 сільських рад (Бронниківська – 152,1%, Жобринська – 135,8 %, Радухівська – 368,0 %, Великожитинська – 128,6%, Грушвицька – 125,9%, Малошпаківська с/р – 129,7%, Городоцька – 113,4%, Новоукраїнська – 105,3%, Тайкурська с/р – 106,7 %, Дядьковицька – 103,7 %, Шубківська – 100,9%, Корнинська 105,5%, Кустинська с/р – 108,9%, Шпанівська – 108,1%, Білокриницька – 107,7%, Обарівська – 102,8%, Зорянська – 105,0%, Городищенська – 105,2%, Заборольська – 100,2 %,) та селищні ради (Оржівська – 100,5 %, Квасилівська – 101,4 %, Клеванська – 103,7%). Не забезпечили виконання доходної частини бюджету три сільські ради: Верхівська – 95,3%, Великоомелянська – 99,5%, та Олександрійська – 99,4%.

По Олександрійській сільській раді виконання доходної частини бюджету становить 99,4 відсотка. Надходження по власних доходах зменшились порівняно з 2012 роком на 583,9 тис.грн. або на 20,7 відсотки. Основною причиною невиконання доходної частини бюджету є зменшення надходжень порівняно з 2012 роком від ПАТ «Любомирський вапняно-силікатний завод» плати за користування надрами на 356,0 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб на 318,4 тис.грн. та плати за землю з юридичних осіб на 52,8 тис.грн. Також зменшились надходження орендної плати за землю з юридичних осіб на 63,8 тис.грн. та орендної плати за землю з фізичних осіб на 10,8 тис.грн. Станом на 01.01.2014 року податковий борг по платі за землю складає 54,5 тис.грн., по платі за надра – 162,7 тис.грн.

По Верхівській сільській раді доходна частина бюджету по власних надходженнях виконана на 95,3 відсотки, при плані 502,5 тис.грн. фактично надійшло 478,8 тис.грн. Порівняно з 2012 роком збільшились надходження на 36,3 тис.грн., в тому числі по платі за землю на 43,9 тис.грн. та по фіксованому сільськогосподарському податку на 2,7 тис.грн., але зменшились надходження державного мита на 5,8 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб на 5,6 тис.грн В цілому ріст власних доходів по загальному фонду склав 8,2 відсотка.

По Великоомелянській сільській раді доходна частина бюджету по власних доходах виконана на 99,5 відсотка, при плані 1267,2 тис.грн. фактично надійшло 1260,2 тис.грн. Порівняно з 2012 роком власні надходження збільшились на 90,5 тис.грн., в тому числі по податку на доходи фізичних осіб на 42,9 тис.грн., по місцевих податках на 11,9 тис.грн. Зменшились надходження по платі за землю на 19,1 тис.грн. Податковий борг по ОКП МА Рівне становить 199,8 тис.грн. по податку на доходи фізичних осіб.

До спеціального фонду бюджету району надійшло 30727,1 тис.грн., в тому числі по власних доходах 24898,5 тис.грн., субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах 4251,2 тис.грн., інші субвенції 1577,4 тис.грн. По власних доходах спеціального фонду план виконано на 153,9 відсотка. Порівняно з 2012 роком найбільший ріст надходжень по єдиному податку 2665,5 тис.грн., або 34,6 відсотки.

Виконання видаткової частини бюджету

По видатках бюджет району на 2013 рік затверджений в сумі 386371,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 351986,8 тис.грн. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету склало 347657,1 тис.грн., що складає 98,8 відсотків до планових призначень, спеціального фонду виконання складає 21155,9 тис. грн.

Протягом року передано по загальному фонду бюджету міжбюджетних трансфертів в сумі 17499,6 тис. грн. З бюджетів сільських та селищних рад надійшло до районного бюджету вилучення в сумі 2585,0 тис. грн., або 92,6 відсотків до планових призначень . Дотація вирівнювання сільським та селищним бюджетам направлена в повному обсязі в сумі 11842,3 тис. грн. Передано сільським та селищним бюджетам додаткову дотацію на суму 1236,1 тис. грн., інших субвенцій на соціальний розвиток території сіл та селищ району на суму 1606,0 тис.грн. Передано субвенцію державному бюджету на соціально-економічний та культурний розвиток регіону в сумі 230,2 тис.грн.

В цілому за рахунок бюджету району профінансовано видатків на заробітну плату в сумі 166625,5 тис.грн., що складає 47,9 відсотки в структурі видатків. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 18551,7 тис.грн. На продукти харчування видатки склали 3670,9 тис.грн., на медикаменти 1412,3 тис.грн. Проведено поточних трансфертів населенню на суму 127121,0 тис.грн. В цілому на захищені статті видатків профінансовано 317381,4 тис.грн., або 91,2 відсотка в загальному обсязі видатків.

Витрати на утримання органів управління

В зведеному бюджеті району на 2013 рік на утримання органів місцевого самоврядування передбачено 14317,5 тис. грн.

На протязі року уточнювався бюджет району. Після внесених змін видатки на органи місцевого самоврядування по загальному фонду бюджету склали 15157,7 тис. грн., або більше проти запланованих на 840,2 тис.грн., з них за рахунок направлення вільних залишків коштів в сумі 941,3 тис.грн., перерозподілу видатків – 236,7 тис.грн., інших джерел – 60,0 тис.грн, а також зменшені призначення за рахунок внесення змін до доходної частини бюджетів на суму 397,8 тис.грн. Із загальної суми збільшення 733,2 тис. грн. направлено на уточнення плану по видатках на заробітну плату з нарахуваннями у зв”язку з необхідністю проведення індексації заробітної плати в значно більших розмірах, ніж передбачалось при формуванні бюджету та із введенням на протязі року в штатні розписи апарату управління сільських та селищних рад додаткових посад спеціалістів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 року № 494. На господарські потреби додатково виділено 151,0 тис.грн., на навчання спеціалістів по проведенню тендерних операцій направлено 20,3 тис.грн. Одночасно на оплату спожитих енергоносіїв спрямовано на 64,3 тис. грн., менше , ніж передбачено розписом.

На виплату заробітної плати та нарахувань на неї працівникам апарату управління районної, сільських та селищних рад використано 13176,8 тис. грн., що складає 89,0 відсотків до витрат на управління. Середньомісячна заробітна плата працівників за 2013 рік по органах місцевого самоврядування склала 3523 грн.

За рахунок спеціального фонду бюджету органами місцевого самоврядування проведено видатків на суму 471,8 тис. грн. при уточненому плані 1121,5 тис. грн. Видатки спеціального фонду кошторису спрямовані на господарські потреби установ: - придбання товарів і послуг 37,7 тис.грн.., оплату водопостачання 0,2 тис.грн. На капітальні видатки органами управління використано 433,9 тис. грн., з яких на придбання комп’ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування – 157,2 тис. грн., капітальний ремонт адміністративних приміщень – 276,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2014 року по поточному утриманню установ становить 129,7 тис.грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування та по розрахунках за спожиті енергоносії немає. Заборгованість спеціального фонду на кінець звітного року складає 49,3 тис.грн. в тому числі по поточних видатках 6,4 тис.грн, капітальних – 42,9 тис.грн.

Заборгованість виникла внаслідок того, що органами Державного казначейства не були оплачені рахунки, які були повністю профінансовані.

В 2013 році в Клеванській селищній раді проведені вибори селищного голови. На проведення виборів із державного бюджету отримана субвенція в сумі 89,8 тис.грн., з яких використано 66,4 тис.грн. в тому числі на оплату праці 62,1 тис.грн. Заборгованості немає. Невикористана субвенція повернута державному бюджету.

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави.

Місцева пожежна охорона діє у Новоукраїнській та Верхівській сільських радах. На виконання районної “Програми створення місцевих пожежних команд у 2012-2013 роках”, у 2013 році за рахунок коштів районного бюджету, направлена субвенція з районного бюджету в сумі 20 тис.грн. на утримання пожежної команди у Новоукраїнській сільській раді. Чисельність працівників складає 4 чоловіки.

Всього на утримання місцевої пожежної охорони передбачено 125,3 тис. грн., з яких використано 121,2 тис. грн. Із зазначеної суми на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 87,0 тис. грн., господарські потреби 22,4 тис.грн. та оплату енергоносіїв використано 11,7 тис. грн.

На виконання районної “Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки” в спеціальному фонді районного бюджету передбачено 110,0 тис. грн, які повністю використані на проведення ремонту адмінприміщення. Кошти на виконання програми одержані, як субвенція, від сільських бюджетів району.

На виконання районної програми забезпечення діяльності прокуратури району із загального фонду бюджету виділено 70,0 тис.грн.

Витрати на соціально-культурні

міроприємства

На фінансування соціально-культурної сфери району та соціальні виплати в загальному фонді бюджетів, з врахуванням внесених змін, передбачено 295415,9 тис. грн., використано 288198,6 тис. грн.

В розрізі головних розпорядників кредитів бюджетні призначення використані:

План з врахуванням змін Використано Відсотки
Освіта 116566,6 115191,2 98,8
Охорона здоров»я 48219,6 47675,2 98,8
Культура 15589,4 15334,8 98,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення населення 131318,6 131078,6 99,8
Фізична культура та спорт 2478,5 2420,6 97,7
Пільговий проїзд 2098,6 1396,7 66,6
Всього 316271,3 299297,1 94,6

В цілому галузі соціально-культурної сфери профінансовані на 94,6 відсотків.

Відповідно до затверджених кошторисів в першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання медикаментів та продуктів харчування. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 166625,5 тис. грн.. що складає 50,5 відсотка в структурі витрат. На забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії касові видатки склали 18551,7 тис. грн., або 5,6 відсотка. Придбано продуктів харчування на суму 3670,9 тис. грн., медикаментів – 1412,3 тис. грн. Трансферти населенню в 2013 році склали 127121,0 тис. грн. Надано субвенцій та поточних трансфертних виплат підприємствам, установам та організаціям на суму 2620,6 тис.грн. Всього на захищені статті видатків профінансовано 320002,0 тис.грн., що становить 96,9 відсотків в структурі видатків.

По установах освіти видатки склали 115191,2 тис. грн., що становить 98,8 відсотка до планових призначень.

На функціонування дитячих дошкільних закладів видатки склали за рахунок загального фонду бюджету 18962,4 тис.грн. , спеціального –2470,8 тис.грн. із них за рахунок батьківської плати 1076,9 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам дошкільних закладів освіти в бюджеті району використано 14903,6 тис. грн. Це дозволило в повному обсязі передбачити витрати на виплату заробітної плати працівникам, виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення, грошову винагороду, та провести преміювання працівників до Дня вчителя. На розрахунки за спожиті енергоносії використано 2310,9 тис.грн. На продукти харчування за рахунок загального фонду бюджету профінансовано 1312,9 тис.грн., по спеціальному фонду -1229,5 тис.грн. Внаслідок непроплати органами державного казначейства станом на 1 січня 2013 року по дошкільних закладах освіти допущено заборгованість в сумі 43,6 тис. грн.. по загальному фонду бюджету та спеціальному фонду 218,7 тис.грн., з яких капітальні видатки складають 207,7 тис.грн. Заборгованість рахується по незахищених статтях видатків.

На утримання загальноосвітніх шкіл району видатки склали по загальному фонду 87015,2 тис.грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 75277,7 тис. грн. , що складає 86,5 відсотка в загальній сумі витрат. Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам шкіл немає .

Витрати на харчування склали 1470,8 тис.грн. по загальному фонду бюджету та 226,6 тис. грн. по спеціальному фонду. Спожито енергоносіїв на суму 8105,1 тис. грн., які в повному обсязі профінансовані, заборгованості за спожиті енергоносії станом на 1.01.2014 року немає.

В 2013 році на забезпечення підвозу школярів відповідно до Програми “Шкільний автобус” використано 208,2 тис. грн. Станом на 1.01.2014 рахується заборгованість за підвіз дітей, в зв»язку з неоплатою казначейством рахунків на суму 113,0 тис.грн.

На протязі 2013 року для ЗОНЗ придбано предметів довгострокового користування на суму 1621,6 тис. грн., з яких 1256,6 тис.грн. як гранти та дарунки (придбання шкільних автобусів 750,0 т ис.грн, ,отримання підручників – 416,6 тис.грн. та ін.). На капітальний ремонт приміщень кошти не направлялись.

В районі функціонує дванадцять будинків сімейного типу , в яких виховується 85 дітей та 7 прийомних сімей, які виховують 15 дітей. Витрати на їх утримання склали 3769,4 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету утримується районний будинок школяра. Видатки на функціонування закладу склали 1059,5 тис. грн. Видатки районного бюджету на забезпечення роботи методкабінету становлять 1367,1 тис. грн. Методичну роботу в районі здійснює 16,5 шт.од.

Установи освіти обслуговує централізована бухгалтерія з чисельністю працюючих 22 шт.од. Фонд оплати праці з нарахуваннями за звітний період склав 779,1 тис.грн. В обслуговуючій групі працює 10 шт.од. з фондом заробітної плати 448,9 тис. грн.

Видатки на утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату в 2013 році склали 861,6 тис. грн.

Витрати на утримання установ охорони здоров’я в 2013 році склали 47675,2 тис. грн. Із них на виплату заробітної плати використано 38534,4 тис.грн.

Установами охорони здоров”я придбано медикаментів на суму 1393,2 тис.грн., продуктів харчування – 561,8 тис. грн.

На розрахунки за спожиті енергоносії використано 4856,4 тис. грн., Заборгованості за придбані медикаменти, продукти харчування немає.

По спеціальному фонду бюджету району на заклади охорони здоров»я видатки склали 1095,7 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ- 517,4 тис.грн., за рахунок грандів та дарунків – 213,3 тис.грн. Проведено капітальних видатків на суму 417,5 тис.грн., із них на придбання обладнання та інвентаря довгострокового користування – 154,9 тис.грн., на капітальний ремонт приміщень 262,6 тис.грн.

Внаслідок непроплати управлінням Державного казначейства платежів допущена заборгованість в сумі 430,8 тис.грн. по незахищених статтях видатків по загальному фонду та 129,6 тис.грн. по спеціальному фонду

Витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в 2013 році склали 131079,6 тис.грн., із них по місцевих бюджетах проводились видатки на утримання територіального центру – 4490,8 тис. грн., молодіжних установ та проведення ними заходів , на оздоровлення дітей – 2710,1 тис. грн., надавалась матеріальна допомога на поховання та малозабезпеченим громадянам в сумі 542,2 тис. грн., здійснювалась фінансова підтримка громадських організацій на суму 60,0 тис. грн., проводились виплати особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку в сумі 129,7 тис.грн.

Витрати за рахунок субвенції з Державного бюджету на надання пільг ветеранам ВВв, , чорнобильцям , ветеранам військової служби та органів МВС та іншим категоріям громадян склали 9781,3 тис. грн. , на надання допомог сім’ям з дітьми , малозабезпеченим сім’ям та дітям –інвалідам – 107689,8 тис. грн. , на виплату субсидій населенню – 3464,1 тис. грн. Компенсації за пільгове перевезення населення склали 1396,7 тис. грн. Пільги на медичне обслуговування потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС склали 184,5 тис. грн.

Заборгованість по пільгах ветеранам війни, іншим пільговим категоріям громадян., на виплату субсидій населенню станом на 1 січня 2014 року складає 2210,6 тис. грн. На пільгове перевезення заборгованість рахується в сумі 701,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість склалась в наслідок ненадходження коштів субвенцій з державного бюджету. Заборгованість бюджетних установ районного бюджету становить 104,4 тис.грн. , в зв»язку з неоплатою рахунків Державним казначейством.

Видатки на утримання установ культури по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 15589,4 тис.грн. Витрати на їх утримання в 2013 році склали за рахунок загального фонду бюджету 15334,8 тис.грн. За рахунок спеціального фонду бюджету проведено видатків на суму 1403,9 тис.грн.

На виплату заробітної плати працівникам закладів культури використано 13098,0 тис.грн., що складає 85,4 відсотків витрат на галузь.

На утримання централізованої бібліотечної системи видатки в 2013 році склали 3763,3 тис.грн. , в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 3599,2 тис.грн. На енергоносії профінансовано 116,6 тис.грн. На придбання літератури використано 88,3 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджетів по клубних закладах склали 5097,9 тис.грн., спеціального- 1026,1 тис.грнз якихна проведення капітальних видатків використано 872,2 тис.грн.

В районі працює 5 шкіл естетичного виховання. . Проведено видатків на суму 5468,9 тис.грн. Із них видатки на заробітну плату склали 5153,8 тис.грн. На розрахунки за спожиті енергоносії використано 272,8 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету району проводилось утримання централізованої бухгалтерії відділу культури районної державної адміністрації в кількості 5 чоловік та організаційно-методичного центру з чисельністю працюючих 9 шт.од. Видатки на утримання закладів склали. 1004,7 тис. грн. Проведено культурно-масових заходів на суму 116,1 тис.грн.

Для оплати послуг засобів масової інформації використано 293,2 тис. грн., з них на підтримку районного радіомовлення 117,2 тис. грн., та міськрайонної газети «Слово і час» 176,0 тис.грн.

В бюджеті району на 2013 рік на утримання установ фізичної культури, проведення ними спортивних заходів, а також громадської фізкультурно-спортивної організації (ФСТ”Колос” та ДЮСШ) передбачено 2478,5 тис.грн, використано 2420,6 тис. грн.

На землеустрій сільськими та селищними радами використано 332,7 тис. грн. Ці кошти в основному направлені на проведення нормативно-грошової оцінки земель.

В бюджеті району на 2013 рік на інші видатки, не віднесені до основних груп передбачено 802,3 тис.грн., використано 554,5 тис. грн. За рахунок цих коштів проводились сесії районної, сільських та селищних рад, виділені кошти на виконання «Програми підтримки релігійних та громадських організацій», утримання районного «Трудового архіву», виконання програми зайнятості населення.(розшифровка видатків додається).

Витрати на фінансування житлово-комунального

господарства та капітальні видатки

На фінансування житлово-комунального господарства в бюджеті району передбачалось 949,4 тис. грн. , з яких на житлово-експлуатаційне господарство 33,1 тис. грн. та благоустрій населених пунктів 916,4 тис. грн. Видатки на фінансування житлово-комунального господарства району по загальному фонду бюджету за 2013 рік склали 823,3 тис. грн. , що складає 86,7 відсотки до планових призначень.

Заборгованість станом на 1 січня 2014 року на житлово - комунальне господарство зросла проти попереднього року на 37,9 тис.грн і складає 59,8 тис.грн., в тому числі по благоустрою населених пунктів 58,0 тис.грн. Заборгованість виникла внаслідок не проплачених органами казначейської служби зареєстрованих зобов»язань.

Видатків на капітальні вкладення проведено на суму 2993,4 тис.грн. За рахунок зазначених коштів проводились роботи по будівництву системи електропостачання будинку, реконструкції систем теплопостачання, водопровідної мережі та внутрішніх будинкових мереж холодного водопостачання, реконструкції приміщень бюджетних установ, вуличного освітлення інженерних мереж теплопостачання в житлових будинках, виготовлені технічні умови та проекто-кошторисні документації . (розшифровка додається) .

Виділені кошти на внески в статний фонд КП «Управління майновим комплексом» в сумі 124,3 тис.грн.

Вцілому по бюджетних установах району проведено видатків на капітальні ремонти приміщень, їх реконструкцію та придбання обладнання довгострокового користування на суму 11112,0 тис.грн.

Заборгованість

Станом на 1.01.2014 р. по загальному фонду бюджету району рахується кредиторська заборгованість в сумі 6576,2 тис. грн. Дебіторської заборгованості немає. Проти попереднього року кредиторська заборгованість збільшилась на 936,3 тис. грн. Зареєстрована заборгованість рахується по видатках , що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на загальну суму 4602,0 тис.грн. Прострочена заборгованість в сумі 178,6 тис.грн. Заборгованість по місцевому бюджету в сумі 1974,2 тис. грн. виникла внаслідок непроплати управлінням Державного казначейства зареєстрованих зобов»язань установ району, хоч на рахунках установ кошти були.

Заборгованість по захищених статтях видатків відсутня .

По спеціальному фонду бюджету кредиторська заборгованість на 01.01.2014 року склала 2518,7 тис.грн. грн. з яких на кінець 2013 року зареєстровано прострочену кредиторську заборгованість в сумі 213,9 тис. грн.

Фінансування

Зведений бюджет району включає 22 сільських, 3 селищних та районний бюджет. Всі бюджети затверджені у визначені законодавством терміни. Головні розпорядники, на основі отриманих лімітних довідок, розробили та затвердили кошториси та плани асигнувань. На всі установи складені і затверджені в установленому порядку розписи та передані до виконання районному відділенню державного казначейства .

Фінансування головних розпорядників коштів проводилось відповідно до річних розписів доходів і видатків з помісячним розподілом асигнувань в межах затверджених асигнувань по розпорядниках коштів.

На початок 2013 року на рахунках місцевих бюджетів по загальному фонду залишки склали 7935,6 тис. грн. На звітну дату залишки коштів склали 5655,5 тис.грн.

На протязі звітного періоду за рахунок зміни залишків коштів тимчасово залучались кошти для фінансування видатків. По результатах виконання бюджету за 2013 рік за рахунок зміни залишків коштів по бюджету району направлено на видатки загального фонду 1708,9 тис.грн. Передано до бюджету розвитку 571,1 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету на початок року рахувалось 16589,7 тис.грн. На звітну дату залишки коштів спеціальних фондів місцевих бюджетів складають 21898,8 тис.грн. грн. Залишки коштів на рахунках бюджетних установ складали на початок року – 1801,7 тис.грн. та 2130,1 тис.грн. на кінець періоду . Протягом року внутрішнє фінансування за рахунок зміни залишків коштів та обсягу коштів переданих із загального фонду бюджету становило 6268,4 тис.грн.

Тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету району в 2013 році на депозитні рахунки банків не направлялись..

Кредитування.

В загальному фонді бюджету району на 2013 рік передбачалось надання кредитів на суму 130,0 тис.грн, в тому числі: державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам - 30 тис. грн. та 100,0 тис.грн. – надання бюджетних позичок суб»єктам підприємницької діяльності.

В 2013 році на виконання програми підтримки фермерських господарств району профінансовано 100,0 тис.грн.

По спеціальному фонду повернено кошти по молодіжному кредитуванню 0,4 тис. грн. В 2013 році кредити індивідуальним сільським забудовникам не надавались..

Міжбюджетні трансферти.

Протягом року передано по загальному фонду бюджету міжбюджетних трансфертів в сумі 17499,6 тис. грн. З бюджетів сільських та селищних рад надійшло до районного бюджету вилучення в сумі 2585,0 тис. грн., або 92,6 відсотків до планових призначень . Дотація вирівнювання сільським та селищним бюджетам направлена в повному обсязі в сумі 11842,3 тис. грн. Передано сільським та селищним бюджетам додаткову дотацію на суму 1236,1 тис. грн., інших субвенцій на соціальний розвиток території сіл та селищ району на суму 1606,0 тис.грн. Передано субвенцію державному бюджету на соціально-економічний та культурний розвиток регіону в сумі 230,2 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету міжбюджетні трансферти склали 2278,8 тис.грн. , із них субвенція державному бюджету – 168,0 тис.грн. , обсяг інших субвенцій склав 2110,8 тис.грн.

( Розшифровка додається )


6482602824865545.html
6482670936291919.html
    PR.RU™