Стимулювання збуту.

Реклама

Це неособиста форма комунікацій, що здійснюється за допомогою платних засобів, поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування. У статі 1 Закону України “Про рекламу” від 13.07.1996р.міститься таке визначення :

Реклама – інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого отримання знаку.

Основні комунікаційні характеристики реклами:

1.Неособистий характер – комунікаційний сигнал, поступає не особисто від продавця рекламуючим чого товар, а через особистих посередників – засобів масової інформації і різноманітні реклама - носії;

2.Однобічний напрямок – від продавця до покупця;

3.Суспільний характер – полягає, що товар який рекламується є законним та прийнятий у суспільстві;

4.У рекламній об’яві чітко визначений рекламодавець. Суб’єкт за чиї кошти та від чийого імені здійснюється реклама;

5.Реклама являється неопосередкованою, можуть бути перебільшення переваги рекламного товару, недоліки не згадуються;

6.Реклама має здатність потрапляти на очі. Багаторазовий повтор реклами здійснює психологічний вплив та підштовхує його до купівлі.

Рекламна компанія – система рекламних заходів пов’язана єдиним цільовим задумом і спрямована на досягнення певної рекламної мети.

Пропаганда (пабліситі)

Це неособисте і неоплачене спонсором стимулювання попиту на товар, послуги, шляхом розповсюдження про нього і про підприємство комерційно важливих відомостей в засобах масової інформації.

Плюси – охоплює широке коло покупців, безкоштовна для фірми, сприймається споживачем більше об’єктивно.

Мінуси – неможливість контролю з боку фірми. Відсутність у фірми позитивного відношення. Преса може акцентувати увагу споживачів на другорядних характеристиках: нерегулярність, разовість публікацій.

Короткочасні спонукальні заходи заохочення до купівлі чи послуги, а також різні збутові зусилля, які не повторюються і не входять у стандартні процедури (виставки продаж, ярмарки, демонстрації, вручення сувенірів).Плюси – приводить до короткочасного зростання продажу, доповнює рекламу і особистий продаж, привертає увагу і містить інформацію здатну вивести споживача на товар, містить явне спонукання до здійснення купівлі.

Мінуси – може використовуватися як додатковий вид просування, не може застосовуватися постійно, часто зміщає акцент з чинників якості, функціональності, надійності на другорядні чинники (знижки, призи, лотереї).


6482405359804684.html
6482510723065836.html
    PR.RU™