ТЕМА 5. Формування креативного середовища в органі-

….зації……………………………………………………………………………..120

5.1. Креативний менеджмент як наука та вид діяльності…..120

5.2. Розвиток системи креативного менеджменту в організації…....120

5.2.1. Креативність – погляд американського менеджменту… ..12
5.2.2. Модель чотирьох Р…………………………………….. 125

5.3. Принципи формування системи креативного менедж-

менту……………………………………………………... 126

5.4. Зовнішні бар’єри прояву креативності в організації…... 131

5.4.1. Зовнішнє середовище…………………………………….. 132

5.4.2. Синдроми поведінки……………………………………... 132

5.4.3. Синдроми здібностей……………………………………. 132

5.4.4. Синдроми переконань……………………………………. 132

5.4.5. Синдроми особистісні……………………………………. 133

5.4.6. Як зруйнувати бар’єри творчого мислення або мінімізу-
вати їхній вплив?................................................................ 134

5.5. Адаптувати старе або винайти нове…………………….. 135

Запитання для повторення та обговорення…………….. 137

ТЕМА 6. Створення творчого потенціалу в організаціях…… 138

6.1. Як створити креативну організацію?................................ 138

6.2. Принципи побудови структури креативної організації……………………………………………….... 140

6.3. Види організаційних структур і креативність………….. 143

6.3.1. Бюрократична організація……………………………….. 143

6.3.2. Матрична структура організації………………………… 144

6.3.3. Неформальні структури – ключ до креативності………. 145

6.3.4. Структури, що активізують креативність………………. 146

6.4. Культура креативної організації………………………… 151

6.4.1. Модель організаційної культури Хенді………………… 152

6.4.2. Сильна чи слабка культура?............................................... 154

6.4.3. Що таке креативна культура?............................................ 154

6.4.4. Необхідність конфлікту………………………………….. 155

6.5. Навички і ресурси………………………………………... 158

6.5.1. Як залучати творчих людей і творити привабливих особистостей?..................................................................... 158

6.5.2. Інструменти розвитку креативності…………………….. 1606.5.3. Створення клімату, в якому креативність є способом життя………………………………………………………. 162

6.5.4. Роль людських ресурсів………………………………….. 162

6.5.5. Управління інформацією і креативністю……………….. 164

6.6. Організація, що навчається……………………………… 166

Запитання для повторення та обговорення…………….. 170

ТЕМА 7. Креативні ролі в професійній діяльності менеджера………………………………………………... 172

7.1. Творча робота менеджера і підлеглого…………………. 172

7.2. Вплив лідерства на креативний потенціал менеджера… 177

7.3. Ефективне лідерство в сучасному бізнес-середовищі…. 185

7.4. Навчання та зміни………………………………………... 190

7.5. Тренінг і коучинг – нові технології навчання
менеджерів………………………………………………... 193

7.6. Як креативність пов’язана з навчанням та змінами?…. 196

Запитання для повторення та обговорення ..………….. 200

ТЕМА 8. Технологія прийняття та реалізації креативних управлінських рішень………………………………… 201

8.1. Сутність та особливості креативних управлінських рішень……………………………………………………….. 201

8.2. Умови розробки і прийняття управлінських рішень, які ґрунтуються на досвіді та судженнях…………………… 206

8.3. Інтуїтивні управлінські рішення………………………… 209

8.4. Методи пошуку і прийняття креативних управлінських рішень…………………………………………………….. 210

Запитання для повторення та обговорення…………….. 213

ТЕМА 9. Мотивування творчості………………………….......... 214

9.1. Значення людського фактора в управлінні організацією……… 214

9.2. Мотивування творчого вирішення проблем, генеруван- ня та реалізації нових ідей…...……………………..……. 216

9.3. Творчість як потужний засіб мотивації…..………………220

Запитання для повторення та обговорення……………... 221

Теми рефератів…………………………………………… 222

Тестові завдання до змістового модуля 2………………. 223

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК…………….. 236


6481664443860496.html
6481695052412577.html
    PR.RU™