Підбір шин

Шини для дорожнього транспортного засобу, що проектується, вибирають виходячи з призначення автомобіля; найбільшого навантаження GKmax, що припадає на одне колесо відповідно до визначених навантажень на його осі, та допустимих згідно з технічними характеристиками шин навантажень на них (звернути увагу на розмірність допустимого навантаження). Крім того необхідно врахувати відповідність швидкісних характеристик шин максимальній швидкості автомобіля, вказаній у завданні.

Навантаження на одне колесо будь-якої осі становить

GKі = Gі / nKі (2.25)

де: і - номер осі;

nKі - кількість коліс, встановлених на осі (кожне здвоєне колесо враховується як два).

Характеристики шин для легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автобусів наведені у відповідних державних стандартах або технічних умовах на шини.

У розрахунково-пояснювальній записці обов'язково слід навести означення та технічну характеристику шини: призначення, тип рисунка протектора, масу, норму шаровості, позначення обода, розміри (зовнішній діаметр, ширину профіля, статичний радіус), максимально допустиме значення навантаження і тиск, що відповідає цьому навантаженню, мінімально допустиме значення тиску і навантаження, допустиме при цьому тиску, допустиму швидкість.


Тяговий розрахунок автомобіля

У курсовій роботі виконують спрощений тяговий розрахунок, який враховує тільки деякі вимоги до тягово-швидкісних властивостей автомобіля, що проектується. Задачами його є попередній вибір швидкісної зовнішньої характеристики двигуна та передаточних чисел трансмісії.


6481509441328656.html
6481588407186678.html
    PR.RU™